عناوین دروس

شناسه نوشته : 17324

1394/10/24

تعداد بازدید : 2013

 

 

ردیف

گروه درسی و کتاب

عنوان دروس

 

1

 

 

 

صرف

درسنامه علم صرف

(آقای سید حمید جزایری)

 

1- درس سیزدهم، مضاعف، صفحه 86

2- درس بیست و ششم، وزن،صفحه158

3-درس بیست و هشتم، حالت چهارم مبحث مضارع منصوب و مجزوم، صفحه 168

4- درس پنجاه و دو، تقسیمات اسم:مصدر2، صفحه313

5- درس شصت و ششم، تقسیمات اسم: مشتق 6، اسم آلت، صفحه 390

2

 

 

نحو

مبادی العربیه 4

(آقای حمید محمدی)

1- مسأله 98،یعمل لا عمل«انّ» بخمسه شروط...، صفحه 118 تا 119

2- مسأله 103، اذا تکررت«لا»....، صفحه 121 تا 122

3- مسأله 171، و اما اذا کان تابع المنادی غیر البدل....،صفحه 209

4- مسأله242، اذا کان المستثنی ب«لاسیما»...، صفحه 287 تا 288

5- مسأله 287،288 و 289، الحکایه، صفحه 359 تا 351

3

 

 

علوم بلاغی

آشنایی با

علوم بلاغی

(آقای حمید محمدی)

 

1- تعقید،صفحه 23 تا 25

2- احوال مسند1 و2، ذکر مسند،صفحه 125 تا 126

3- تشبیه مفرد و مرکب، صفحه221 تا222

4- تقسیمات استعاره،تصریحیّه و مکنیّه، صفحه 245 تا 246

5- تقسیمات استعاره، اصلیه و تبعیّه، صفحه 247 تا 248

    اوقات شرعی

    امروز : پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
    ۱۰ شعبان ۱۴۳۹

    عضویت در خبرنامه