انجمن های علمی اساتید

شناسه نوشته : 19391

1395/07/27

تعداد بازدید : 3122

انجمن های علمی اساتیدبا محوریت اساتید خواهر حوزه های علمیه خواهران و به منظور ارتقاء سطح علمی، مهارتی و تربیتی ایشانتوسطاداره کل امور اساتید معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهراندر تاریخ 95/2/23همزمان با اختتامیه اولین جشنواره علمی اساتید رونمایی وآغاز به کار کرد.

با توجه به پراکندگی جغرافیایی مدارس علمیه خواهران و عدم امکان راه اندازی حضوری انجمن های علمی ، این انجمن ها در شبکه علمی پژوهشی کوثرنت تشکیل شد تا امکان حضور در آن برای تمامی اساتید فراهم و کلیه اساتید بتوانند از دانسته های علمی، تربیتی، مهارتی و تجربیات یکدیگر بهرمند شوند.

در گام نخست انجمن علمی اساتید ادبیات عرب با 830 عضو در سه مبحث صرف، نحو وعلوم بلاغی راه اندازی و تا کنون مورداستقبال چشمگیر اساتید این گرایش قرار گرفته است. دومین و سومین انجمن راه اندازی شده، انجمن های علمی اساتید فقه با 812 عضو و انجمن علمی اساتید اصول با 440 عضو می باشند. امید است تا پایان سال 1395 انجمن علمی همه گرایش ها را ه اندازی و تمام اساتید خواهر کشور در هر گرایشی بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

قابل ذکر است که این انجمن ها فقط مختص اساتید خواهر حوزه های علمیه است .

اهداف ایجاد انجمن های علمی اساتید

 -ایجاد بستری مناسب برای بحث ، تبادل نظر  و به اشتراک گذاشتن یافته های علمی ، تربیتی و مهارتی مدرسان مدارس علمیه؛

 -شناسایی نیازهای علمی ،تربیتی و مهارتی اساتید و اولویت بندی و برنامه ریزی برای آن ها ؛

 -شناسایی توانمندی،ابتکارات و خلاقیت های علمی ،تربیتی ومهارتی اساتید و حمایت از آن ها ؛

 -افزایش مشارکت و نشاط علمی و رقابت اساتید در فعالیتهای جمعی و نهادینه ساختن این فعالیتها ؛

- تعمیق دانش و بینش اساتید با بهره مندی از هدایت و سرپرستی مدرسان و کارشناسان خبره و آگاه  در هر انجمن.

محورهای گفتگو و تبادل نظر  در انجمن های علمی اساتید

 -ارائه طرح درس و جزوات درسی با توجه به شاخص های تعیین شده ؛

 -طرح سؤالات رایج طلاب و ارائه پاسخ آن ها ؛

 -ارائه سؤالات امتحانی و محدوده پاسخ آن ها؛

 -طرح مباحث کلیدی دروس ادبیات عرب؛

 -طرح ابهامات احتمالی در رابطه با محتوای درس ها ؛

 -ارائه تجربیات موفق در زمینه تدریس.

 

مزایای ایجاد انجمن های علمی اساتید

 -تجمیع معلومات متکثّر اساتید در  درگاهی واحد؛

 -از بین بردن فاصله و تفاوت موجود در توزیع امکانات علمی و پژوهشی در بین اساتید؛

 -فراهم آوردن زمینه ای سهل و آسان برای رشد و ارتقای علمی ،تربیتی و مهارتی اساتید؛

üایجاد روحیه تعامل و همدلی بین اساتید؛

 -آشنایی اساتید سطح کشور با یکدیگر و شناخت توانمندی و نیازهای یکدیگر؛

 -برطرف شدن محدودیت های زمانی و امکان کار آموزشی ، تربیتی و پژوهشی مستمر و شبانه روزی توسط اساتید ؛

 -آشنایی اساتید با وظایف آموزشی ، تربیتی و پژوهشی خود از زبان همکاران ؛

 -شناسایی اساتید مستعد و خلّاق و ایجاد زمینه های ارتقائی خاص برای این دسته از اساتید؛

 -افزایش دانش اساتید در حوزه فناوری اطلاعات و فراهم شدن زمینه های استفاده اساتید از علوم و ابزارهای به روز و کارآمد در جهت اهداف عالی حوزه های علمیه

 -فرهنگ سازی به منظور استفاده صحیح از فضای مجازی.

    اوقات شرعی

    امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    ۴ شوال ۱۴۳۹

    عضویت در خبرنامه