حوزه علمیه خواهران استان سمنان

برگزاری جلسه هم اندیشی با رویکرد پذیرش

شناسه خبر : 123504

1401/03/12

تعداد بازدید : 43

برگزاری جلسه هم اندیشی با رویکرد پذیرش
به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان، جلسه هم اندیشی مشترک معاونان پژوهش و آموزش استان با مدیران مدارس علمیه سطح دو در خصوص جذب و پذیرش بارویکرد تبیین مقاله «علل ریزش و انصراف طلاب» برگزار شد.

خانم سالممعاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان ضمن تشکر از حضور مدیران مدارس در جلسه هم اندیشی و تبیین ابعاد و اهمیت مقاله مذکور گفت: این مقاله با عنوان بررسی علل انصراف پذیرش ریزش طلاب خواهر در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به صورت میدانی و با همت پژوهشگران استان صورت گرفته است.

 

سالمافزود: این مقاله از نظر هدف؛ کاربردی و  از نظر روش؛ توصیفی است. عوامل انصراف طلاب با  مدل تحلیلی و نظریه ارائه شده است.در این پژوهش جامعه آماری ۵۲۰ نفر از طلاب انصرافی را بوده که ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و هدف آماری انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصله  ۵ عامل اصلی از جمله : عوامل خانوادگی و فردی، سازمانی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی منجر شد.

 

وی اظهار داشت:  برخی راهکارهای جلوگیری از انصراف طلاب و تثبیت آنها نیز ارائه شده است.

 

خانمعلیپوری معاون آموزش استان نیز ضمن تاکید بر مطالعه دقیق این مقاله توسط مدیران گفت: برخی علل مربوط به عوامل اجرایی و کادر آموزشی و علمی مدارس است که می‌بایست این عوامل به طور دقیق بررسی و مرتفع گردد.

 

علیپوری بیان کرد: همانگونه که جذب و گزینش داوطلبان اهمیت دارد بیش از آن تثبیت و تقویت انگیزه‌های طلاب و تبیین مسیر طلبگی نیز مهم است که باید با اهتمام به آن برنامه‌ریزی شود.

اوقات شرعی

امروز : شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱
۲ ذي الحجة ۱۴۴۳

عضویت در خبرنامه