معاونت آموزش

شناسه نوشته : 7667

1391/12/09

تعداد بازدید : 3783

بسمه‌تعالی

شرح وظايف معاونت آموزش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران
 
1. تدوين و پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي آموزشي به مراجع ذيربط جهت بررسي و تصويب؛
2.هدايت ، راهبری، حمایت و ارزيابي امور آموزشي واحدهاي آموزشي تابعه در چارچوب مصوبات و ضوابط؛
3.مطالعه، طراحي و بهينه‌سازي نظام جامع، دوره‌ها و مقاطع آموزشي بر اساس نيازها و مزيت‌هاي حوزه‌هاي علميه خواهران و ارائه به مراجع ذی ربط جهت بررسي و تصويب؛
4.تهيه برنامه‌هاي درسي و تعيين منابع و متون آموزشي و کمک آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب؛
5.برنامه‌ريزي جهت توسعه و بهينه‌سازي رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي هر يك از مقاطع و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط جهت تصويب؛
6.برنامه‌ريزي به منظور جذب و تربيت ويژه‌ استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه خواهران؛
7.تألیف، تدوین، نقد، اصلاح و به سازی متون درسی و کمک درسی حوزه‌های علمیه خواهران پس از طرح، بررسی و تصویب در مراجع ذیربط؛
8.ارزيابي و بازخوردگيري مستمر متون آموزشي
9.برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي مكمل پيشرفت تحصيلي نظير المپيادها و مسابقات علمي در چارچوب وظايف محوله؛
10. طراحی دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دانش‌افزایی و مهارتی و دوره‌های تربیت مدرس و اجرای آن در صورت ضرورت؛
11. هدايت، حمايت و نظارت بر فرآيند گزينش علمي و تبديل وضعيت اساتيد و پيگيري امور رفاهي ايشان؛
12. صدور و اعطاي مدارك علمي حوزوي و تأييد مدارك صادره از سوي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني؛
13. ارزيابي و اعتباربخشي مراتب علمي افراد حوزوي فاقد مدرك و مدارك واحدهاي آموزشي حوزوي و غير حوزوي فاقد مجوز از سوي شوراي گسترش در چارچوب ضوابط از طریق طرح و تصویب در شورای مدارک علمی مرکز؛
14. ايجاد و توسعه همكاري‌هاي آموزشي با ساير سازمان‌ها و نهادهاي آموزشي در چارچوب وظايف؛
15. تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي آموزشي واحدهاي آموزشي تابعه و پيشنهاد آن به دفتر برنامه‌ريزي و نظارت جهت بررسي و تصويب؛
16. برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در امور آموزشي و حمايت از توسعه آن؛
17. تهيه، تدوين، اصلاح و تكميل قوانين، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزشي و ارائه به مراجع ذيربط جهت بررسي و تصويب؛
18. تشکیل جلسات شورای آموزش؛
19. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه معاونت آموزش در قالب برنامه های ملي و استاني و پيشنهاد به دفتر برنامه‌ريزي و نظارت؛
20. طراحي و استقرار نظام سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه؛
21. طراحی الگوها، تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط ارزشیابی آموزشی و ساماندهی نظام اجرایی آن؛
22. ايجاد و به روزرساني بانك اطلاعات آموزشي.
23. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به‌ صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مرکز.

    اوقات شرعی

    امروز : جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
    ۱۷ ربيع الاول ۱۴۴۱

    عضویت در خبرنامه