دفتر معاونت آموزش

شناسه نوشته : 7803

1392/02/22

تعداد بازدید : 8468

شرح وظایف دفتر معاونت آموزش
شرح وظایف دفتر معاونت آموزش
 
1. دريافت نامه ها، اسناد، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به دفتر؛ ارجاع و پيگيري آنها تا حصول نتيجه نهايي؛
2. پاسخ گويي به مراجعان، تماسهاي تلفني و راهنمايي آنان؛
3. جمع آوري، ساماندهي و آرشيو اطلاعات مورد نياز معاونت؛
4. پيگيري نامه ها و دستورات معاون آموزش؛
5. تنظيم قراردادهاي ساعتي و پروژهاي، گزارش پيشرفت و شرح درخواست مالي معاونت و ارائه ي آن به معاونت اداري مالي؛
6. پيگيري امور مالي؛ نظارت بر نحوه هزينه كرد بودجه ي معاونت و تنخواه گرداني؛
7. اداره ي سايت معاونت آموزش؛
8. راهبري كلّي و ايجاد هماهنگي بين سامانه هاي معاونت آموزش؛
9. تهيه گزارشهاي درخواستي معاون آموزش از واحدهاي تابعه؛
10. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد مديريت هاي معاونت، به صورت دوره اي و موردي، و ارائه به مراجع ذيربط؛
11. تنظيم و برنامه ريزي ديدارها و جلسات معاون آموزش؛
12. تهيه و تنظيم صورت جلسات مربوط به معاون آموزش و پيگيري مصوبات آن؛
13. تهيه و ارايهي سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات، سمينارها و گردهمايي ها، براي معاون آموزش؛
14. برگزاري و دبيري جلسات شوراي مديران معاونت و پيگيري مصوبات؛
15. تهيه پيش نويس نامه ها، گزارشها و جداول مختلف؛
16. هماهنگي برون معاونتي امور اجرايي، جلسات، نشستها و همايش هاي معاونت آموزش.

    اوقات شرعی

    امروز : شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱
    ۲ ذي الحجة ۱۴۴۳

    عضویت در خبرنامه