مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی

شناسه نوشته : 7802

1392/02/21

تعداد بازدید : 5656

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی
شرح وظایف مدیریت  برنامه ریزی و ارزیابی
 
1. تهیه و پیشنهاد سیاست های اجرایی امور آموزشی حوزه های علمیه خواهران؛
2. تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت معاونت آموزش در چارچوب سیاستها و جهت گیری های معاونت آموزش؛
3. همكاری با دفتر برنامه ریزی و نظارت مرکز، جهت تدوین مأموریت، چشم انداز، سیاست های کلان و سند راهبردی حوزه علمیه در بخش آموزش؛
4. بررسی برنامه های پیشنهادی مدیریت های معاونت و مدیریت های استانی، از لحاظ انطباق با چشم انداز و سیاست های کلان؛
5. نظارت و ارزیابی عملكرد مدیریت های معاونت؛
6. نظارت و ارزیابی عملكرد آموزشی مدیریت های استانی؛
7. تهیه شاخص ها ی آموزشی تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی و نظارت بر اعطای مجوز فعالیت آنها؛
8. بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی مدیریت های استانی و معاونت آموزش و تدوین ضوابط و نظارت بر نحوه هزینه­ کرد اعتبارات؛
9. ابلاغ سیاست ها و اهداف سالانه به مدیریت های معاونت آموزش؛
10. انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین ضوابط، استانداردها و شاخص های آموزشی؛
11. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آموزشی معاونت و نظارت بر سامانه های معاونت آموزش؛
12. انعقاد تفاهم نامه های همكاری با مؤسسات و مراکزعلمی و نظارت و پیگیری حسن اجرای آن؛
13. تهیه و تنظیم مستندات کارشناسی و پیشنویس دستور جلسات شورای آموزش  و شورای مدیران و برگزاری جلسات شورای آموزش و شورای مدیران معاونت و پیگیری مصوبات؛
14. نظارت بر تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های سالانه، کوتاه مدت و بلندمدت؛
15. تهیه گزارش های ماهانه و سالانه بر اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی یافته ها و شاخص های مورد نظر؛
16. طراحی دوره های آموزشی، به منظور ارتقای سطح کیفی کارکنان معاونت و کادر آموزشی حوزه های علمیه استانی و واحدهای آموزشی؛
17. تهیه گزارش جامع از عملكرد مدیریت های معاونت و مدیریت های استانی، با استفاده از گزارشهای فصلی؛
18. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه معاونت آموزش حوزه های علمیه و حوزه های علمیه استانی، با همكاری مدیریتها و مدیریت ­های استانی، و ارائه به دفتر برنامه ریزی و نظارت؛
19. تحلیل مستمر شرایط داخلی و خارجی و ارائه گزارشات تحلیلی و مدیریتی و تصمیم سازی جهت مدیران و مسئولین مربوطه؛
20. تهیه و تنظیم گزارش عملكرد، به صورت دوره ای و موردی، و ارائه به مراجع ذی ربط.

    اوقات شرعی

    امروز : شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱
    ۲ ذي الحجة ۱۴۴۳

    عضویت در خبرنامه