دوره های ارتقاء علمی،اخلاقی و مهارتی اساتید

شناسه نوشته : 20543

1395/11/20

تعداد بازدید : 3456

 

دوره های ارتقاء علمی،اخلاقی و مهارتی اساتید

              تعريف :

 دوره هایی كه به منظور ارتقاء توان علمی، اخلاقی و مهارتی اساتید  اجرا مي‌شوند.

 

             اهداف :

    1- افزايش سطح علمي مدرسان و پاسخگوئي به نياز آنها از حيث محتوایی؛

    2- افزايش توان مهارتي مدرسان با آموزش شيوه‌هاي نوين تدريس، تحقيق، سنجش و ارزشيابي‌تحصيلي؛

    3- ارتقاء اخلاقی اساتید و افزایش توان تأثیرگذاری اخلاقی تربیتی ایشان در تعامل با طلاب؛

    4 - آشنايي مدرسان با منابع علمي متناسب با متون درسي حوزه‌هاي علميه خواهران.

 

            اصول حاكم بر دوره های ارتقائی:

         1ـ رعايت شؤونات و جايگاه فراگيران در همه مراحل؛

         2ـ حاكميت روح اخلاق و معنويت بر فضاي دوره؛

         3- زمان ‌بندي برنامه با رعايت مصالح اساتید ومدارس علميه؛

  4ـ لزوم حضور فراگيران در کل دوره؛

  5-   انجام ارزشيابي از سطح علمي فراگيران در آغاز (ارزشيابي تشخيصي) و پايان دوره؛

  6-    تأمين رفاه نسبي فراگيران در حد امكانات در اختيار و با رعايت اصل صرفه‌جويي مصرف در بيت‌المال.

 

            شیوه برگزاری دوره ها:

دوره‌هاي آموزشي حتي الامكان به صورت منطقه‌اي و استاني و برخی دوره ها کشوری و به صورت حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری برگزارمي‌شود.

            اعطای مدرک:

 به شركت‌كنندگان در صورت موفقيت در ارزيابي پايان دوره و مشروط به حضور منظم در کل دوره، گواهي گذراندن دوره اعطاء مي‌شود.

    اوقات شرعی

    امروز : شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱
    ۲ ذي الحجة ۱۴۴۳

    عضویت در خبرنامه